home fotogalerie kontakt pár odkazů něco o mě co nabízím

Technické dozory staveb

Provádím technické dozory pro investory. 
Jedná se o kontrolu kvality prováděných staveb, kontrolu fakturovaných prací, dodržování souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením a další související činnosti.

Vybrané reference:

Výstavba ZTV Tvarožná - dozor, úpravy projektu

Výstavba RD Tvarožná - dozor kontrola fakturací a inženýrská činnost

RD Mečířova - příprava PD, stavební povolení, dozor při provádění stavby

Výstavba dešťové kanalizace, Vídeňská Brno - technický dozor pro investora

Rekonstrukce střešní krytiny, Loosova Brno - technický dozor pro investora

 
Ondřej Bízek, Úvoz 9, 602 00 Brno